Sau khi tung clip khoe khéo chiếc túi Dior phiên bản giới hạn được sản xuất riêng có khắc tên độc quyền, và là người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu , "Chị Ông Địa" bị antifan mỉa mai rằng là thánh nổ và có thể dễ dàng mua được chiếc y hệt như vậy. Chị Ông địa tuyên bố luôn nếu bạn đó mua được chiếc túi y hệt có khắc tên chính chủ sẽ chuyển khoản ngay 400 triệu tặng anti làm quà, bằng 1/2 giá trị chiếc túi đó. Kèo thơm vậy hy vọng bạn thách kèo chốt deal sớm và được hưởng lộc 400 triệu trên trời rơi xuống.

Sau khi tung clip khoe khéo chiếc túi Dior phiên bản giới hạn được sản xuất riêng có khắc tên độc quyền, và là người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu , "Chị Ông Địa" bị antifan mỉa mai rằng là thánh nổ và có thể dễ dàng mua được chiếc y hệt như vậy.

Chị Ông địa tuyên bố luôn nếu bạn đó mua được chiếc túi y hệt có khắc tên chính chủ sẽ chuyển khoản ngay 400 triệu tặng anti làm quà, bằng 1/2 giá trị chiếc túi đó. Kèo thơm vậy hy vọng bạn thách kèo chốt deal sớm và được hưởng lộc 400 triệu trên trời rơi xuống.
Được tài trợ