Sledgehammer 1000, búa nhỏ 800 sửa chữa vết lõm xe hơi, sửa chữa không dấu vết.

Sledgehammer 1000, búa nhỏ 800 sửa chữa vết lõm xe hơi, sửa chữa không dấu vết. 
Được tài trợ