SỐNG HƠN THUA, THÍCH OAI LÀ HỎNG RỒI 🥲 N.L.H.T 20 tuổi và N.T.N 27 tuổi, những người con của mảnh đất Đồng Tháp sông nước chịu khó nhưng không chịu được người khác oai hơn mình. Hai thanh niên đã lên mạng tải giấy chứng nhận Công an nhân dân, đặt mua quân phục lại còn tận hàm đại úy, đầy đủ cả bộ đàm. Qua làm việc, cả T và N đã thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự nhưng chỉ có mục đích ra oai chứ không định lừa đảo hay chiếm đoạt cái gì của ai cả. Lực lượng Công an TP Cao Lãnh đã lập biên bản vi phạm đối với 2 người này để xử lý.

SỐNG HƠN THUA, THÍCH OAI LÀ HỎNG RỒI 🥲

N.L.H.T 20 tuổi và N.T.N 27 tuổi, những người con của mảnh đất Đồng Tháp sông nước chịu khó nhưng không chịu được người khác oai hơn mình. Hai thanh niên đã lên mạng tải giấy chứng nhận Công an nhân dân, đặt mua quân phục lại còn tận hàm đại úy, đầy đủ cả bộ đàm.

Qua làm việc, cả T và N đã thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự nhưng chỉ có mục đích ra oai chứ không định lừa đảo hay chiếm đoạt cái gì của ai cả. Lực lượng Công an TP Cao Lãnh đã lập biên bản vi phạm đối với 2 người này để xử lý.
Được tài trợ