Sử dụng nó để đựng bát đĩa, dao và đũa ở nhà.

Sử dụng nó để đựng bát đĩa, dao và đũa ở nhà. 
Được tài trợ