SỰ THIẾU HIỂU BIẾT CỦA TUỔI TRẺ ĐÃ KHIẾN GIA ĐÌNH THÊM PHẦN GÁNH NẶNG 😶 Ngày 14/6, gia đình em N. (16 tuổi, người mất tích khi vào TP.HCM làm việc) cho biết đã nhận cuộc gọi của một người yêu cầu đưa tiền chuộc. Bố của em cho biết, vào tối qua có 1 người gọi điện yêu cầu gia đình đưa 70 triệu đồng để chuộc N. Sau đó, người này trả giá xuống còn 40 triệu đồng rồi 30 triệu đồng. Sau khi nhận cuộc gọi, gia đình bàn bạc và chấp nhận chuộc con về. Tuy nhiên, gia đình sau đó liên hệ với số điện thoại này nhiều cuộc nhưng không được. Bố N. chia sẻ giờ có tốn bao nhiêu tiền thì gia đình cũng sẽ lo liệu để mong con gái trở về. Được biết sau 1 tuần vào TP.HCM để xin việc rồi mất tích, N. đã gọi điện về báo cho gia đình đang đi làm ở Campuchia nhưng không nói rõ làm nghề gì.

SỰ THIẾU HIỂU BIẾT CỦA TUỔI TRẺ ĐÃ KHIẾN GIA ĐÌNH THÊM PHẦN GÁNH NẶNG 😶

Ngày 14/6, gia đình em N. (16 tuổi, người mất tích khi vào TP.HCM làm việc) cho biết đã nhận cuộc gọi của một người yêu cầu đưa tiền chuộc.

Bố của em cho biết, vào tối qua có 1 người gọi điện yêu cầu gia đình đưa 70 triệu đồng để chuộc N. Sau đó, người này trả giá xuống còn 40 triệu đồng rồi 30 triệu đồng.

Sau khi nhận cuộc gọi, gia đình bàn bạc và chấp nhận chuộc con về. Tuy nhiên, gia đình sau đó liên hệ với số điện thoại này nhiều cuộc nhưng không được.

Bố N. chia sẻ giờ có tốn bao nhiêu tiền thì gia đình cũng sẽ lo liệu để mong con gái trở về. Được biết sau 1 tuần vào TP.HCM để xin việc rồi mất tích, N. đã gọi điện về báo cho gia đình đang đi làm ở Campuchia nhưng không nói rõ làm nghề gì.
Được tài trợ