Tai của em đeo khẩu trang bị đau hàng ngày. Sau khi sử dụng cái này, em có thể dễ dàng lấy được móc tai bằng silicon.

Tai của em đeo khẩu trang bị đau hàng ngày. Sau khi sử dụng cái này, em có thể dễ dàng lấy được móc tai bằng silicon. 
Được tài trợ