Tầng thượng của một trung tâm mua sắm tám tầng tại Trung Quốc. Hết đất thì lên nóc nhà phân lô luôn 😳

Tầng thượng của một trung tâm mua sắm tám tầng tại Trung Quốc. Hết đất thì lên nóc nhà phân lô luôn 😳
Được tài trợ