TẬP TỤC SINH CON "KÌ LẠ" CỦA CÁC GIA ĐÌNH NGƯỜI DA ĐỎ HUICHOL Người da đỏ Huichol ở miền Trung Mexico có một tập tục "kì lạ". Khi người vợ sinh con, người chồng sẽ buộc dây thừng vào "hai hòn bi" của mình, sau đó trèo lên xà nhà để người vợ kéo sợi dây thừng đó trong khi cô lâm bồn. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau và niềm vui tột cùng khi sinh con 🥲 #cothebanchuabiet

TẬP TỤC SINH CON "KÌ LẠ" CỦA CÁC GIA ĐÌNH NGƯỜI DA ĐỎ HUICHOL

Người da đỏ Huichol ở miền Trung Mexico có một tập tục "kì lạ". Khi người vợ sinh con, người chồng sẽ buộc dây thừng vào "hai hòn bi" của mình, sau đó trèo lên xà nhà để người vợ kéo sợi dây thừng đó trong khi cô lâm bồn. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau và niềm vui tột cùng khi sinh con 🥲
#cothebanchuabiet
Được tài trợ