Tậu cái đèn đi chơi trung thu ăn đứt mấy đứa trong xóm

Tậu cái đèn đi chơi trung thu ăn đứt mấy đứa trong xóm
Được tài trợ