Tháng 8-2010, cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng và một đoạn dài Quốc lộ 110 xảy ra hiện tượng kẹt xe kéo dài tới hơn 100km và mất 12 ngày mới giải quyết xong.

Tháng 8-2010, cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng và một đoạn dài Quốc lộ 110 xảy ra hiện tượng kẹt xe kéo dài tới hơn 100km và mất 12 ngày mới giải quyết xong.
Được tài trợ