Thằng bạn chí cốt ngày xưa: “Đi nh:ậu không, t bao!!!”. Thằng bạn chí cốt ngày nay: qu:ăng tiền vô mặt và nói “Đầu tư Chứng Chỉ Quỹ Dragon Capital Việt Nam trên MoMo liền cho t". Nghe ngon lành cành đào, ai có thằng bạn nào ngon hơn mời tag tên cho anh em thỉnh giáo :)))) #MoMo #DragonCapital #ChungChiQuy #DuocAnCaNgaMoMoLo

Thằng bạn chí cốt ngày xưa: “Đi nh:ậu không, t bao!!!”.
Thằng bạn chí cốt ngày nay: qu:ăng tiền vô mặt và nói “Đầu tư Chứng Chỉ Quỹ Dragon Capital Việt Nam trên MoMo liền cho t".

Nghe ngon lành cành đào, ai có thằng bạn nào ngon hơn mời tag tên cho anh em thỉnh giáo :))))

#MoMo #DragonCapital #ChungChiQuy #DuocAnCaNgaMoMoLo
Thanh Binh Tran
Thanh Binh Tran

Tính lùa gà nữa hả 🤔

Thái Cường Huỳnh
Thái Cường Huỳnh

Momo giờ mời cả buôn chứng cơ ah 😌

H. Yến
H. Yến

Nhìn tưởng bịch kotex hay diana 🥲

Được tài trợ