Thăng hạng cảm xúc nhưng nó lạ lắm :v Mỗi lần vào game chạy bo rồi bạn tôi đòi lái mô tô... tôi ngồi sau lưng nó, chỉ dám mong hôm nay trời vẫn thương 2 đứa mình :)))) #ThangHangCamXucMoiNgay #pubgmobilevietnam

Thăng hạng cảm xúc nhưng nó lạ lắm :v 
Mỗi lần vào game chạy bo rồi bạn tôi đòi lái mô tô... tôi ngồi sau lưng nó, chỉ dám mong hôm nay trời vẫn thương 2 đứa mình :)))) 

#ThangHangCamXucMoiNgay #pubgmobilevietnam
Được tài trợ