"Thằng Tân về rồi, còn thằng Văn ở mô ..." Đó là những lời nói cuối của mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân (Quê Đô Lương, Nghệ An) trước khi trút hơi thở cuối cùng vào khuya qua 13/6, hưởng thọ 111 tuổi. Năm 2020, mẹ đã bật khóc trong niềm hạnh phúc sau hơn 50 năm, đã đưa được hài cốt con trai - Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tân, về an nghỉ nơi quê nhà. Riêng liệt sĩ Nguyễn Tất Văn (Hy sinh ngày 17/10/1969, tại Quảng Trị) đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hơn 50 năm mong ngóng con trai, mẹ đã không đợi được nữa rồi con ơi... Thông tin từ Nghệ An #beatvn

"Thằng Tân về rồi, còn thằng Văn ở mô ..."

Đó là những lời nói cuối của mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân (Quê Đô Lương, Nghệ An) trước khi trút hơi thở cuối cùng vào khuya qua 13/6, hưởng thọ 111 tuổi.

Năm 2020, mẹ đã bật khóc trong niềm hạnh phúc sau hơn 50 năm, đã đưa được hài cốt con trai - Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tân, về an nghỉ nơi quê nhà. Riêng liệt sĩ Nguyễn Tất Văn (Hy sinh ngày 17/10/1969, tại Quảng Trị) đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Hơn 50 năm mong ngóng con trai, mẹ đã không đợi được nữa rồi con ơi... 

Thông tin từ Nghệ An 
#beatvn
Được tài trợ