THẲNG TIẾN 1 BƯỚC LÊN ĐỒN LUÔN 😔 Người ta có câu: Có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Câu nói này quả thật được áp dụng đến tận ngày nay. Mới đây một thanh niên đã sử dụng “tài năng” thời trang để đưa mình một bước thẳng tiến vào đồn. Không hiểu lấy ý tưởng từ đâu, thanh niên phối kết hợp quân phục chuyên dụng cho lực lượng chức năng với chiếc áo Đì o phake để nhảy múa trên tiktok. Đã có bao nhiêu nam thanh nữ tú đã lên phường uống nước nộp phạt rồi mà có vẻ thanh niên vẫn chưa rút ra được bài học cho mình. Với một nước đi vào lòng đất của thanh niên trên có lẽ sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng ngân sách cho quốc gia.

THẲNG TIẾN 1 BƯỚC LÊN ĐỒN LUÔN 😔

Người ta có câu: Có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Câu nói này quả thật được áp dụng đến tận ngày nay. Mới đây một thanh niên đã sử dụng “tài năng” thời trang để đưa mình một bước thẳng tiến vào đồn.

Không hiểu lấy ý tưởng từ đâu, thanh niên phối kết hợp quân phục chuyên dụng cho lực lượng chức năng với chiếc áo Đì o phake để nhảy múa trên tiktok. Đã có bao nhiêu nam thanh nữ tú đã lên phường uống nước nộp phạt rồi mà có vẻ thanh niên vẫn chưa rút ra được bài học cho mình.

Với một nước đi vào lòng đất của thanh niên trên có lẽ sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng ngân sách cho quốc gia.
Được tài trợ