THÁNH ĐƯỜNG DƯỚI LÒNG ĐẤT? NHẦM RỒI, ĐÂY LÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM SIZE XXL CỦA TOKYO! --------------------------------------------------- Để đảm bảo cuộc sống của hơn 9 triệu dân cư khỏi cảnh lụt lội mùa mưa bão, chính quyền thành phố Tokyo đã cho xây dựng hệ thống thoát nước ngầm siêu to khổng lồ dưới lòng đất này từ năm 1993. 5 bể chứa nước sẽ thu nhận nước từ các con sông lớn, chuyển về hầm chứa nước dài hơn 6.5 km, rồi đổ về sông Edo, và từ đó chảy ra biển một cách an toàn. Hình ảnh nhìn như một "điện thờ" dưới đây chính là hầm chứa nước được chống đỡ bằng 59 cây cột, mỗi cột ước tính nặng khoảng 500 tấn. Khu vực này nhìn xịn sò đến nỗi có các tour tham quan hằng năm mùa nước thấp, và đã từng xuất hiện trong một số mv Jpop luôn đó.

THÁNH ĐƯỜNG DƯỚI LÒNG ĐẤT? NHẦM RỒI, ĐÂY LÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM SIZE XXL CỦA TOKYO!

---------------------------------------------------
Để đảm bảo cuộc sống của hơn 9 triệu dân cư khỏi cảnh lụt lội mùa mưa bão, chính quyền thành phố Tokyo đã cho xây dựng hệ thống thoát nước ngầm siêu to khổng lồ dưới lòng đất này từ năm 1993.

5 bể chứa nước sẽ thu nhận nước từ các con sông lớn, chuyển về hầm chứa nước dài hơn 6.5 km, rồi đổ về sông Edo, và từ đó chảy ra biển một cách an toàn.

Hình ảnh nhìn như một "điện thờ" dưới đây chính là hầm chứa nước được chống đỡ bằng 59 cây cột, mỗi cột ước tính nặng khoảng 500 tấn. Khu vực này nhìn xịn sò đến nỗi có các tour tham quan hằng năm mùa nước thấp, và đã từng xuất hiện trong một số mv Jpop luôn đó.
Được tài trợ