Thật khâm phục và tự hào người lính bộ đội Cụ Hồ! ❤ Ảnh gốc Malcolm W. Browne Ảnh màu thực hiện bởi Vien H. Quang #cothebanchuabiet

Thật khâm phục và tự hào người lính bộ đội Cụ Hồ! ❤

Ảnh gốc Malcolm W. Browne 
Ảnh màu thực hiện bởi Vien H. Quang

#cothebanchuabiet
Được tài trợ