THẬT SỰ XUẤT SẮC 😘🥰 Đó là em Lầu Nguyễn Hương Giang (SN 2004, Nghệ An), học sinh lớp 12D, khóa 36, trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An. Trong kỳ thi THPT 2022 vừa qua, Giang xuất sắc đạt tổng 6 môn là 53,4 điểm. Điểm cụ thể các môn thi gồm: Toán: 7,2; Ngữ văn: 9,75; Lịch sử: 10; Địa lý 8,5; GDCD: 9,75; Ngoại ngữ: 8,2.

THẬT SỰ XUẤT SẮC 😘🥰

Đó là em Lầu Nguyễn Hương Giang (SN 2004, Nghệ An), học sinh lớp 12D, khóa 36, trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An.
Trong kỳ thi THPT 2022 vừa qua, Giang xuất sắc đạt tổng 6 môn là 53,4 điểm. Điểm cụ thể các môn thi gồm: Toán: 7,2; Ngữ văn: 9,75; Lịch sử: 10; Địa lý 8,5; GDCD: 9,75; Ngoại ngữ: 8,2.
Được tài trợ