Thấy phật là duyên, Cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

Thấy phật là duyên, Cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Được tài trợ