Thay vì cứ ngồi ngóng trông crush … sao không mở MV Chờ iu Chill ngồi feel theo nhạc ai biết được tình yêu sẽ đến lúc nào không hay đấy !!!! Tôi để link dưới comment các ông nhé ⬇️

Thay vì cứ ngồi ngóng trông crush … sao không mở MV Chờ iu Chill ngồi feel theo nhạc ai biết được tình yêu sẽ đến lúc nào không hay đấy !!!!

Tôi để link dưới comment các ông nhé ⬇️
Được tài trợ