THẾ HỆ TRẺ LUÔN BIẾT CÁCH THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN THEO CÁCH CỦA RIÊNG MÌNH 🥰 Được biết nhóm bạn trẻ được thành lập tự phát và đã phục dựng giúp biết bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh người thân ra đi mãi mãi không còn còn hình nguyên vẹn, những bức ảnh đều rất đẹp và có hồn. Đặc biệt là nhóm đã phục dựng lại rất nhiều những chiến sĩ hi sinh cho Tổ Quốc, tiêu biểu là 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, 13 chiến sĩ ở Truông Bồn. Quá tuyệt vời! Các bạn đã thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ bằng nghĩa cử và hành động của riêng mình.

THẾ HỆ TRẺ LUÔN BIẾT CÁCH THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN THEO CÁCH CỦA RIÊNG MÌNH 🥰

Được biết nhóm bạn trẻ được thành lập tự phát và đã phục dựng giúp biết bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh người thân ra đi mãi mãi không còn còn hình nguyên vẹn, những bức ảnh đều rất đẹp và có hồn. Đặc biệt là nhóm đã phục dựng lại rất nhiều những chiến sĩ hi sinh cho Tổ Quốc, tiêu biểu là 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, 13 chiến sĩ ở Truông Bồn.

Quá tuyệt vời! Các bạn đã thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ bằng nghĩa cử và hành động của riêng mình.
Được tài trợ