Thôi nhường chú mày đi trước.

Thôi nhường chú mày đi trước.
Vũ Quyền
Vũ Quyền

Ảo quá

Ngô Hoàng
Ngô Hoàng

Biển cấm vượt của 🇻🇳 đây mà.

Đặng Vũ
Đặng Vũ

Tránh xa ra may còn kịp. Chứ nhường e k ổn đâu.

Dưỡng Hoàng
Dưỡng Hoàng

cảnh này thôn mình đằy

Le Van
Le Van

Nó lăn một cái. Toi đời...

Trang Nhung Nguyen Thi
Trang Nhung Nguyen Thi

Cha là trời .chở gì mà .lạy

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương

CA đã có xíu rồi

Tuan Dung
Tuan Dung

Quá nguy hiểm , Mấy ông giao thông đâu hết rồi ?

Phạm Phương Thảo
Phạm Phương Thảo

Ko hiểu giống gì, nghĩ gì mà làm dc thế ?

Đặng Kim Phụng
Đặng Kim Phụng

Quá sợ

Phùng Thế Anh
Phùng Thế Anh

Ráng chạy theo đi. Lỡ nó rớt còn lượm được 😂

Le Van
Le Van

Tránh xa .nha bà con..

Hà Xuân Trường
Hà Xuân Trường

Việt Nam mà

Tạ Hải
Tạ Hải

Chở như vầy có lẽ chỉ có ở Việt Nam ta thôi.

Quang Nhật Đặng
Quang Nhật Đặng

Nguy hiểm quá

Thanh Sơn
Thanh Sơn

nhường đi trước là dở r

My Sunflowers
My Sunflowers

Tránh xa 10m là chưa chắc đã an toàn

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng

Làm luật rồi

Trinh Duong
Trinh Duong

chuyện bình thường như cơm bữa ấy mà

Thủy Con
Thủy Con

Nguy hiểm quá

Được tài trợ