THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN Họ và tên: Vi Văn Liễu Sinh ngày: 26/7/2002 Dân tộc: Thái. Chỉ nhớ nhà tại bản Lở, không nhớ tên xã, huyện, tỉnh. Bị bán sang Trung Quốc từ năm 10 tuổi. Nay trốn về được Việt Nam, cần tìm người Thân. Hiện nay cháu đang có mặt tại Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Số điện thoại liên hệ: 0218 3867 213 - Trực ban Công an huyện Mai Châu

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN

Họ và tên: Vi Văn Liễu
Sinh ngày: 26/7/2002
Dân tộc: Thái.
Chỉ nhớ nhà tại bản Lở, không nhớ tên xã, huyện, tỉnh.

Bị bán sang Trung Quốc từ năm 10 tuổi. Nay trốn về được Việt Nam, cần tìm người Thân.
Hiện nay cháu đang có mặt tại Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại liên hệ: 0218 3867 213 - Trực ban Công an huyện Mai Châu
Được tài trợ