Thực sự xúc động trước một nhóm bạn trẻ xứ Nghệ, đã dành tâm huyết hơn 1 tháng để phục dựng ảnh chân dung của 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Nghệ An. Ảnh: Nghệ An

Được tài trợ