Tôi có một đứa bạn lowkey Story của nó kiểu: ______________________________________________________ cre: @nguoikhongbietsuong

Tôi có một đứa bạn lowkey 

Story của nó kiểu:
______________________________________________________
cre: @nguoikhongbietsuong
Được tài trợ