TOP CÁC DÒNG HỌ PHỔ BIẾN NHẤT VIỆT NAM Bảng xếp hạng hiện tại đang như sau: 1. Nguyễn 2. Trần 3. Lê 4. Phạm 5. Huỳnh/ Hoàng 6. Phan 7. Vũ/ Võ 8. Đặng 9. Bùi 10. Đỗ 11. Hồ 12. Ngô 13. Dương 14. Lý 15. Các họ khác Dẫn đầu vẫn là 3 cái tên Nguyễn, Trần, Lê. Đáng tiếc nhất có lẽ là dòng họ Lý, vì biến cố lịch sử mà không còn nằm trong top đầu các dòng họ phổ biến. Nguồn: Vietnam Projects Construction

TOP CÁC DÒNG HỌ PHỔ BIẾN NHẤT VIỆT NAM

Bảng xếp hạng hiện tại đang như sau:
1. Nguyễn
2. Trần
3. Lê
4. Phạm
5. Huỳnh/ Hoàng
6. Phan
7. Vũ/ Võ
8. Đặng
9. Bùi
10. Đỗ
11. Hồ
12. Ngô
13. Dương
14. Lý
15. Các họ khác

Dẫn đầu vẫn là 3 cái tên Nguyễn, Trần, Lê. Đáng tiếc nhất có lẽ là dòng họ Lý, vì biến cố lịch sử mà không còn nằm trong top đầu các dòng họ phổ biến.

Nguồn: Vietnam Projects Construction
Được tài trợ