TP.HCM đang bị đe dọa bởi triều cường và ảnh hưởng bão nhiệt đới diễn ra hàng năm 😢😢

TP.HCM đang bị đe dọa bởi triều cường và ảnh hưởng bão nhiệt đới diễn ra hàng năm 😢😢
Được tài trợ