TRÁI ĐẤT ĐÃ TRẢI QUA NGÀY NGẮN NHẤT LỊCH SỬ Thứ tư ngày 29/6/2022 ngắn hơn 1,59 mili giây so với một ngày 24 tiếng tròn, kể từ khi các nhà khoa học bắt đầu sử dụng đồng hồ nguyên tử để đo tốc độ quay của Trái Đất. Kỷ lục cũ thuộc về ngày 19/7/2020, khi Trái Đất hoàn thành một vòng quay ít hơn 1,4602 mili giây so với 24 tiếng tròn. Theo cơ quan Hệ thống Tham chiếu và Trái Đất Quay Quốc tế (IERS), ngày 26/7/2022, Trái Đất suýt phá kỷ lục một lần nữa khi một ngày ngắn hơn 1,50 mili giây. Các lực thủy triều giữa Trái Đất và Mặt Trăng làm giãn ngày và khiến ngày trở nên dài hơn. Cứ khoảng 100 năm, Trái Đất lại mất thêm vài mili giây để hoàn thành một vòng quay.

TRÁI ĐẤT ĐÃ TRẢI QUA NGÀY NGẮN NHẤT LỊCH SỬ

Thứ tư ngày 29/6/2022 ngắn hơn 1,59 mili giây so với một ngày 24 tiếng tròn, kể từ khi các nhà khoa học bắt đầu sử dụng đồng hồ nguyên tử để đo tốc độ quay của Trái Đất.

Kỷ lục cũ thuộc về ngày 19/7/2020, khi Trái Đất hoàn thành một vòng quay ít hơn 1,4602 mili giây so với 24 tiếng tròn. Theo cơ quan Hệ thống Tham chiếu và Trái Đất Quay Quốc tế (IERS), ngày 26/7/2022, Trái Đất suýt phá kỷ lục một lần nữa khi một ngày ngắn hơn 1,50 mili giây.

Các lực thủy triều giữa Trái Đất và Mặt Trăng làm giãn ngày và khiến ngày trở nên dài hơn. Cứ khoảng 100 năm, Trái Đất lại mất thêm vài mili giây để hoàn thành một vòng quay.
Được tài trợ