Trên người em có 2 vết bớt Nhưng chẳng có bớt nào là bớt yêu anh.. lêu lêu

Trên người em có 2 vết bớt
Nhưng chẳng có bớt nào là bớt yêu anh.. lêu lêu
Được tài trợ