Trong đám tang của vợ , người đàn ông này không khóc , ông tìm 1 góc riêng và kéo trong túi quần ra 1 bao thuốc , như thường lệ ông vừa định hút bà sẽ la ngay , nhưng ngày hôm nay và cả mai sau nữa dù cho ông có hút đến khan cả giọng thì cũng sẽ không nghe được tiếng bà , ông kéo 1 hơi dài rồi nói " Điếu thuốc này cũng như cuộc đời vậy , rồi cũng sẽ đến lúc tàn và chấm hết "cre : Hạ Trâm#awakeyourpower#Pink

Trong đám tang của vợ , người đàn ông này không khóc , ông tìm 1 góc riêng và kéo trong túi quần ra 1 bao thuốc , như thường lệ ông vừa định hút bà sẽ la ngay , nhưng ngày hôm nay và cả mai sau nữa dù cho ông có hút đến khan cả giọng thì cũng sẽ không nghe được tiếng bà , ông kéo 1 hơi dài rồi nói " Điếu thuốc này cũng như cuộc đời vậy , rồi cũng sẽ đến lúc tàn và chấm hết "cre : Hạ Trâm#awakeyourpower#Pink
Được tài trợ