Trung Quốc đại lục gần Đài Loan hơn bạn nghĩ Trên hình là đảo sư tử (Shiyu islet) do Đài Loan kiểm soát, phía trước là Hạ Môn - Phúc Kiến (Trung Quốc đại lục) Đài Loan kiểm soát quần đảo Kim Môn, gồm nhiều đảo nhỏ ven bờ tỉnh Phúc Kiến, khoảng cách ngắn nhất đến đại lục là 1.8km. Năm 1958 từng diễn ra "khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 2", với 470.000 viên đạn pháo được quân giải phóng nhân dân TQ "tặng" cho Kim Môn để người dân sử dụng làm thành dao bếp. Với tình hình hiện nay, chắc dân Kim Môn đang nhớ về 64 năm trước lắm. #cothebanchuabiet

Trung Quốc đại lục gần Đài Loan hơn bạn nghĩ
Trên hình là đảo sư tử (Shiyu islet) do Đài Loan kiểm soát, phía trước là Hạ Môn - Phúc Kiến (Trung Quốc đại lục)
Đài Loan kiểm soát quần đảo Kim Môn, gồm nhiều đảo nhỏ ven bờ tỉnh Phúc Kiến, khoảng cách ngắn nhất đến đại lục là 1.8km. Năm 1958 từng diễn ra "khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 2", với 470.000 viên đạn pháo được quân giải phóng nhân dân TQ "tặng" cho Kim Môn để người dân sử dụng làm thành dao bếp.
Với tình hình hiện nay, chắc dân Kim Môn đang nhớ về 64 năm trước lắm. 
#cothebanchuabiet
Được tài trợ