Truyền hình trực tiếp tại ốc đảo Tràng Tiền. Mực nước khá ổn định, khuyến khích người dân di chuyển bằng căng hải nếu thích mai chân bị nấm nhé :x photoby: Phóng viên chuyên chụp mưa Đức Nguyễn | Hà Nội Xịn!!! via Chuyện của Hà Nội

Được tài trợ