Truyền năng lượng tích cực để tiếp thêm năng lượng cho kế hoạch của người sáng tạo, làm sạch thiết bị gia dụng bằng năng lượng tích cực.

Truyền năng lượng tích cực để tiếp thêm năng lượng cho kế hoạch của người sáng tạo, làm sạch thiết bị gia dụng bằng năng lượng tích cực. 
Được tài trợ