TỰ HÀO VÀ CẢM PHỤC SỨC MẠNH PHI THƯỜNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM ❤ Hình ảnh nữ Dân quân Ngô Thị Tuyển đang vác đ.ạn ph.áo tiếp tế cho Bộ đội pháo binh b.ắn máy bay Mỹ ở cầu Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa , nơi đây Mỹ đã quyết tâm đánh phá sập cầu để ngăn chặn chi viện Miền bắc cho Miền Nam, chị đã vác hòm đ.ạn ph.áo nặng 98 kg gấp đôi cơ thể mình. Nhà báo nước ngoài không tin là chị có thể vác được hòm đ.ạn nặng như thế , Chị đã thực hiện lại làm cho cả đám ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O, nói không nên lời. Hành động phi thường của một phụ nữ Việt Nam Anh hùng, chị được Tặng danh hiệu Anh hùng.

TỰ HÀO VÀ CẢM PHỤC SỨC MẠNH PHI THƯỜNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM ❤

Hình ảnh nữ Dân quân Ngô Thị Tuyển đang vác đ.ạn ph.áo tiếp tế cho Bộ đội pháo binh b.ắn máy bay Mỹ ở cầu Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa , nơi đây Mỹ đã quyết tâm đánh phá sập cầu để ngăn chặn chi viện Miền bắc cho Miền Nam, chị đã vác hòm đ.ạn ph.áo nặng 98 kg gấp đôi cơ thể mình.

Nhà báo nước ngoài không tin là chị có thể vác được hòm đ.ạn nặng như thế , Chị đã thực hiện lại làm cho cả đám ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O, nói không nên lời.

Hành động phi thường của một phụ nữ Việt Nam Anh hùng, chị được Tặng danh hiệu Anh hùng.
Nguyễn Quí
Nguyễn Quí

Không thể nào tin được

Phạm Đức
Phạm Đức

Cảm phục nữ anh hùng Việt Nam. Anh hùng Ngô Thị Tuyển và Lý Thị Năm.

Được tài trợ