Tư thế nằm ngủ sau khi chuyển phôi hỗ trợ quá trình phôi phát triển và làm tổ trong tử cung thuận lợi hơn, tăng tỷ lệ đậu thai trong lần đầu thụ tinh nhân tạo. _________ Cùng MarryBaby quan tâm đến "Sức Khỏe Gia Đình" tại: #MarryBaby #KhoeViGiaDinh #FamilyMonth

Tư thế nằm ngủ sau khi chuyển phôi hỗ trợ quá trình phôi phát triển và làm tổ trong tử cung thuận lợi hơn, tăng tỷ lệ đậu thai trong lần đầu thụ tinh nhân tạo.
_________
Cùng MarryBaby quan tâm đến "Sức Khỏe Gia Đình" tại: 
#MarryBaby #KhoeViGiaDinh #FamilyMonth
Được tài trợ