Tuy nghèo không có tiền mua vé VVIP để đu idol nhưng tôi có SS S22 ultra siêu zoom 🤣

Tuy nghèo không có tiền mua vé VVIP để đu idol nhưng tôi có SS S22 ultra siêu zoom 🤣
Được tài trợ