U là trời...xỉu!!! Tương truyền ngày thất tịch chơi màu "Chè đậu đỏ" của 3CE sẽ thoát ế 😍 Cái màu này Umee phết: Chính hãng 3CE giảm giá 340k:

Được tài trợ