UPDATE VỤ XÉT XỬ DÌ G.HẺ VÀ BỐ RUỘT Không mong bản án này mà cần một bản án cao hơn gấp nhiều lần như thế dành cho người gọi là bố ruột của bé V.a. Đứng nhìn chính đứa con gái của mình bị hà.nh hạ. ra đi trong đa.u đ.ớn thì không xứng đáng được thở nữa.

UPDATE VỤ XÉT XỬ DÌ G.HẺ VÀ BỐ RUỘT

Không mong bản án này mà cần một bản án cao hơn gấp nhiều lần như thế dành cho người gọi là bố ruột của bé V.a. Đứng nhìn chính đứa con gái của mình bị hà.nh hạ. ra đi trong đa.u đ.ớn thì không xứng đáng được thở nữa.
Được tài trợ