Văn phòng không bao giờ được để xảy ra cảnh tượng như vậy, huống chi là một ông lớn đối xử với nhân viên mới hay đồng nghiệp như thế này nên giúp nhau tôn trọng năng lượng tích cực + trợ lý nhỏ.

Văn phòng không bao giờ được để xảy ra cảnh tượng như vậy, huống chi là một ông lớn đối xử với nhân viên mới hay đồng nghiệp như thế này nên giúp nhau tôn trọng năng lượng tích cực + trợ lý nhỏ. 
Được tài trợ