Vào một chiều nắng, người cha khóc hết nước mắt khi rút từng tờ tiền mình chắt chiu, vất vả làm lụng để cho con đi xuất khẩu lao động, mong con được đổi đời. Chỉ những người sinh ra có hoàn cảnh ngặt nghèo mới biết cái cảnh quanh năm làm ruộng nắng mưa, tích góp từng đồng, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định cho con đến một đất nước xa lạ, mong con thoát cảnh nghèo khó. Giọt nước mắt của cha, không chỉ là giọt nước mắt tiếc cho những ngày tháng mình phải khổ cực vất vả, mà còn là giọt nước mắt xót xa khi phải tiễn đưa người con mình nuôi lớn mười mấy năm trời tới một phương trời xa lạ, lòng cha mẹ xót thương tột cùng. Vậy mới thấy, bố mẹ là những người hy sinh thầm lặng, sẵn sàng làm mọi điều miễn rằng đứa trẻ của mình hạnh phúc và có tương lai tốt hơn. Dù gia cảnh có nghèo khó nhưng vẫn quyết vay mượn để con có một tương lai tốt đẹp...

Vào một chiều nắng, người cha khóc hết nước mắt khi rút từng tờ tiền mình chắt chiu, vất vả làm lụng để cho con đi xuất khẩu lao động, mong con được đổi đời.

Chỉ những người sinh ra có hoàn cảnh ngặt nghèo mới biết cái cảnh quanh năm làm ruộng nắng mưa, tích góp từng đồng, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định cho con đến một đất nước xa lạ, mong con thoát cảnh nghèo khó. 

Giọt nước mắt của cha, không chỉ là giọt nước mắt tiếc cho những ngày tháng mình phải khổ cực vất vả, mà còn là giọt nước mắt xót xa khi phải tiễn đưa người con mình nuôi lớn mười mấy năm trời tới một phương trời xa lạ, lòng cha mẹ xót thương tột cùng. 

Vậy mới thấy, bố mẹ là những người hy sinh thầm lặng, sẵn sàng làm mọi điều miễn rằng đứa trẻ của mình hạnh phúc và có tương lai tốt hơn. Dù gia cảnh có nghèo khó nhưng vẫn quyết vay mượn để con có một tương lai tốt đẹp...
Được tài trợ