Vào mùa đông trong phòng quá lạnh, chỉ cần sử dụng tấm sưởi sàn này, nhiệt độ có thể được điều chỉnh tùy ý và bạn cũng có thể sử dụng tấm sưởi sàn để sưởi ấm thảm thường xuyên.

Vào mùa đông trong phòng quá lạnh, chỉ cần sử dụng tấm sưởi sàn này, nhiệt độ có thể được điều chỉnh tùy ý và bạn cũng có thể sử dụng tấm sưởi sàn để sưởi ấm thảm thường xuyên. 
Được tài trợ