Vậy anh đã bao giờ thực lòng muốn hiểu em thật sâu chưa???

Vậy anh đã bao giờ thực lòng muốn hiểu em thật sâu chưa???
Được tài trợ