Vậy mà nói yêu thương mình đồ đó 🥹

Vậy mà nói yêu thương mình đồ đó 🥹
Mỹ Linh
Mỹ Linh

Viết Bách Lê khô mựk :)))

Mai Thanh Thúy
Mai Thanh Thúy

Trương Thị Việt Thùy

Thư Thư
Thư Thư

Trúc Minh Thư đăng bán đi má

Nguyễn Công Minh
Nguyễn Công Minh

Khô mực này ngon

Kim Hoa
Kim Hoa

Thế Vinh mẹ khô mực mà bỏ hình con tró dô =))))

Gia Minh
Gia Minh

Bảo Ngọc m à

Trương Nhi
Trương Nhi

Bùi Trương Quỳnh Như nhà mình có khô gà

Lâm Quế Trân
Lâm Quế Trân

Huỳnh Thư ngon

Đặng Thùy Linh
Đặng Thùy Linh

Nguyễn Thành Đạt tệ z sao :))

Hương Thu
Hương Thu

Cẩm Tiên khô mực

Minh Hieu Tran Thi
Minh Hieu Tran Thi

Cao Khánh Sen cho 1 mực khô thêm nhé

Châu Sơn Huyền
Châu Sơn Huyền

Hoàng Dương sao họ để ảnh bà z

Huỳnh Xuân Phát
Huỳnh Xuân Phát

Trúc Mint khô phèn đi

Thu Hương
Thu Hương

Phan Quốc Cường ăn khum anh

Thảo Hiền
Thảo Hiền

Tuyet Anh chó nhà m quậy quá làm dzậy nè

Anh Thu
Anh Thu

khô mực nghe mùi chó

Dat Pham
Dat Pham

khô mực nhưng ăn nghe vị bồ chét

Shamigo Vũ
Shamigo Vũ

Khô mực nhiều màu sắc dữ

Trần Lê Anh Thư
Trần Lê Anh Thư

Anne Nguyễn ăn khô mực không

Trần Thu Ngân
Trần Thu Ngân

Nhưng mà cho mình hỏi: "Yêu thương mình đồ đó" thì chữ "đồ" trong câu nói có nghĩa là gì vậy các bạn?

Được tài trợ