Với các hành vi vi phạm của các bị cáo, đồng thời xem xét, cân nhắc tất cả tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX đã tuyên phạt: bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Các bị cáo: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù. #ngáo

Với các hành vi vi phạm của các bị cáo, đồng thời xem xét, cân nhắc tất cả tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX đã tuyên phạt: bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. 

Các bị cáo: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù.
#ngáo
Được tài trợ