Vòi sen tại nhà kiểu cũ không dễ sử dụng, hãy thay thế bằng giá đỡ vòi sen xoay hút này sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Vòi sen tại nhà kiểu cũ không dễ sử dụng, hãy thay thế bằng giá đỡ vòi sen xoay hút này sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. 
Được tài trợ