VỤ NÀY CĂNG À NHA! Đến hẹn lại lên, Võ Hà Linh lại xuất hiện vào lúc Chang Hi đang đi ngủ. Cụ thể, sau màn đáp trả cô gái có râu nào đó về thái độ chẳng thấm nổi vào đâu, thì Võ Hà Linh cũng lên tiếng về thái độ của Chang Hi. Cụ thể, cô cho rằng: “Từ bao giờ phải có thu nhập tiền tỷ mới có quyền chê và có quyền góp ý vậy? Người ta là khách hàng mà. Người ta bỏ tiền ra trải nghiệm sản phẩm, dù thu nhập của người ta thấp đến mức như thế nào, người ta thuộc tầng lớp nào thì người ta vẫn có quyền CHÊ, có quyền KHEN, có quyền ĐÁNH GIÁ và có quyền GÓP Ý. Và có thể đi lên bằng DRAMA, có thể đi lên bằng MARKETING ẦM Ĩ, có thể đi lên bằng cách đối chọi với người xem nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn là CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM…. Cho nên hãy cân nhắc kỹ về những điều mình nói chị nha.” Cuối video, Hà Linh cũng khẳng định lại cô không hề bênh vực phe nào nhưng phải lên tiếng vì thấy “chị ý” nói quá NỰC CƯỜI VÀ KHINH NGƯỜI.

VỤ NÀY CĂNG À NHA!

Đến hẹn lại lên, Võ Hà Linh lại xuất hiện vào lúc Chang Hi đang đi ngủ. Cụ thể, sau màn đáp trả cô gái có râu nào đó về thái độ chẳng thấm nổi vào đâu, thì Võ Hà Linh cũng lên tiếng về thái độ của Chang Hi. 

Cụ thể, cô cho rằng: “Từ bao giờ phải có thu nhập tiền tỷ mới có quyền chê và có quyền góp ý vậy? Người ta là khách hàng mà. Người ta bỏ tiền ra trải nghiệm sản phẩm, dù thu nhập của người ta thấp đến mức như thế nào, người ta thuộc tầng lớp nào thì người ta vẫn có quyền CHÊ, có quyền KHEN, có quyền ĐÁNH GIÁ và có quyền GÓP Ý. 

Và có thể đi lên bằng DRAMA, có thể đi lên bằng MARKETING ẦM Ĩ, có thể đi lên bằng cách đối chọi với người xem nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn là CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM…. Cho nên hãy cân nhắc kỹ về những điều mình nói chị nha.”

Cuối video, Hà Linh cũng khẳng định lại cô không hề bênh vực phe nào nhưng phải lên tiếng vì thấy “chị ý” nói quá NỰC CƯỜI VÀ KHINH NGƯỜI.
Được tài trợ