Xe mất ba-đờ-sốc, nắp ca-pô, đèn pha cũng như một số linh kiện trong khoang động cơ. Trong cabin, toàn bộ táp-lô không còn. Từ vô-lăng, hệ thống định vị cho đến cần số cũng 'không cánh mà bay'.

Xe mất ba-đờ-sốc, nắp ca-pô, đèn pha cũng như một số linh kiện trong khoang động cơ. Trong cabin, toàn bộ táp-lô không còn. Từ vô-lăng, hệ thống định vị cho đến cần số cũng 'không cánh mà bay'.
Được tài trợ