Xuất hiện hình ảnh bà Nhung và bà Nga mặc áo dài chúc phúc cho các con trong tập cuối Thương ngày nắng về. Tuyệt nhiên chưa thấy Đức "xoăn" đâu. Chuyến này công tác sâu thật 🥹

Được tài trợ