Zheng Kai: Giám đốc, tớ phải hành động như thế nào? Chỉ cần hội tụ một chút thôi. mình không quan tâm Zheng Kai có mặt tích cực hay không. Thực ra anh ấy không yêu bạn nhiều.

Zheng Kai: Giám đốc, tớ phải hành động như thế nào? Chỉ cần hội tụ một chút thôi. mình không quan tâm Zheng Kai có mặt tích cực hay không. Thực ra anh ấy không yêu bạn nhiều. 
Được tài trợ